Lista wszystkich projektów konsultacji

zamknięte

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obszar targowiska miejskiego z terenami przyległymi)

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety! Zajmie to Państwu nie więcej niż 5 minut!

Dowiedz się więcej

Przekazywanie opinii w dniach:
od 31-08-2018 do 21-09-2018

zamknięte

Cofnięcie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 23.00 do 6.00 rano dnia następnego

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii w sprawie cofnięcia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 23.00 do 6.00 rano dnia następnego...

Dowiedz się więcej

Przekazywanie opinii w dniach:
od 27-09-2018 do 07-10-2018

zamknięte

Zagospodarowanie przestrzeni Placu Jana Pawła II

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii w sprawie zagospodarowania obszaru Placu Jana Pawła II z uwględnieniem ciągów pieszych i pomnika / obelisku upamiętniającego postać papieża Jana Pawła II.

Dowiedz się więcej

Przekazywanie opinii w dniach:
od 27-09-2018 do 07-10-2018

archiwum

Strefa inwestycyjna

Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego, na działce nr 216/2.

Dowiedz się więcej

archiwum

Wielofunkcyjna Sportowa Hala Pasywna

Budynek hali sportowej jest planowany jako budynek pasywny zgodnie z definicją (...)

Dowiedz się więcej

archiwum
archiwum

Podział Miasta Brzeziny na osiedla

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym.

Dowiedz się więcej

archiwum

Zmiana nazw ulic: Janka Krasickiego, gen. Zygmunta Berlinga, Wincentego Matuszewskiego i Stanisława Kulczyńskiego

2 września 2016r. weszła w życie Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744).

Dowiedz się więcej

Dziękujemy!