Podział Miasta Brzeziny na osiedla

Nazwa:
Podział Miasta Brzeziny na osiedla
Status:
w archiwum

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym.

Wypełnia ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami miasta.

W ramach tego pośrednictwa rada osiedla dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach miasta, podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie mieszkańców oraz występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności organów miasta i poprawy warunków życia mieszkańców. Ponadto działa na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach.


  Powrót do listy projektów konsultacji

Dziękujemy!