Strefa inwestycyjna

Nazwa:
Strefa inwestycyjna
Status:
w archiwum

Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego, na działce nr 216/2. Poprzez kompleksowe przygotowanie terenu rozumie się: uzupełnienie braków elementów uzbrojenia technicznego oraz przebudowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem:

  1. docelowej organizacji ruchu,
  2. sieci wodociągowej,
  3. kanalizacji deszczowej,
  4. kanalizacji sanitarnej,
  5. robót drogowych razem z instalacją elektryczną zakładającą powstanie oświetlenia ulic,
  6. instalacji teletechnicznej,
  7. nadzoru inwestorskiego,
  8. promocji terenów inwestycyjnych.

Celem głównym przedmiotowej inwestycji jest stworzenie lepszych warunków dla sektora MŚP poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. W ramach projektu prowadzona będzie także wspomniana powyżej promocja powstających terenów inwestycyjnych w celu zaoferowania potencjalnym inwestorom atrakcyjnych, uzbrojonych terenów pod inwestycje. Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i zachęcenie MŚP do inwestowania na terenie miasta Brzeziny. W kontekście realizowanego projektu, głównym problemem są niskie możliwości rozwoju gospodarczego Miasta Brzeziny w związku z małym zainteresowaniem inwestorów nieuzbrojonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze miasta.

Całkowita wartość projektu – ok 10 mln. złotych


  Powrót do listy projektów konsultacji

Dziękujemy!